Logo Wesołe Misie
Slogan Wesołe Misie

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

Przez cały rok prowadzimy zapisy do 6 grup wiekowych: słoneczka, żabki, promyczki, skrzatki, krasnoludki, niedźwiadki


Żłobek przeprowadza rekrutacje w oparciu o zasadę powszechnej dostępności:
1. Dzieci do żłobka przyjmuje osoba prowadząca żłobek.
2. Kryteria przyjęcia dziecka do placówki:
• kolejność zgłoszeń,
• rodzeństwo uczęszczające do placówki.
• uiszczenie wpisowego (opłata jednorazowa, bezzwrotna, przeznaczona na wyprawkę oraz zapewnienie gwarancji miejsca dla dziecka w placówce).
3. Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie "Karty zgłoszenia dziecka do żłobka " i złożenie jej w podanym wcześniej przez dyrektora żłobka terminie (bądź wysłanie na maila) następnie wpłata wpisowego w kwocie 300zł.
4. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej
pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów) a dyrektorem żłobka.
5. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.
6. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku w miarę wolnych miejsc.

Dokumenty do pobrania :
Karta zgłoszenia
Wyprawka
Statut żłobka
Regulamin organizacyjny żłobka 2024
Formularz

 

Opłaty wynoszą 970zł-czesne i 16 zł wyżywienie dzienne. Realizujemy również program z ZUS dofinansowujący miejsce dziecka w żłobku w kwocie 400zł dla osób, które zakwalifikują się do dotacji.

 

Opłaty należy uiszczać przelewem bankowym na dane:

Żłobek Wesołe Misie Małgorzata Lange
ul. Ogrodowa 85
08-110 Siedlce

tytułem: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc

Oddział Sokołowska
nr konta 17109026880000000134569960

Oddział Ogrodowa
nr konta; 70249000050000450032036472