Logo Wesołe Misie
Slogan Wesołe Misie

Drodzy Rodzice

Informujmy, że Żłobek Wesołe Misie, został zakwalifikowany do udziału w RESORTOWYM PROGRAMIE "Maluch+" 2021 w ramach modułu 4. Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w Ramach Programu "Maluch+" 2021-zostało przyznane na okres 01.2021 - 12.2021.

Kwota przyznanego dofinansowania przeznaczona na pomniejszenie opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów wynosi 80 zł miesięcznie. Pieniądze będą zwrócone na konto do końca roku 2021.